Понеделник, Септември 23, 2019

Радиология • Интензивна радиотерапия може да бъде токсична при 60% от пациентите с тумори, разположени в стомашно-чревната кухина.
  Повишаването на нивата на протеинът URI предпазва мишките oт високо-йонизиращо-радиационно-индуциран стомашно-чревен синдром и повишава регенерацията и преживяемостта 100% от случаите. Този извод би могъл да бъде полезен за смекчаване на страничните ефекти от други източници на интензивна радиация, като ядрени аварии, ядрена война или излагане на космическа радиация по време на космически изследвания.

 • III Национална среща по ехокардиография и неинвазивна образна диагностика в кардиологията ще се проведе в гр. Правец в периода 4-6 юли 2019 г. в в хотел „Риу Правец“.

  Тази година научната програма ще бъде още по-богата и адекватна на стремежа на организаторите да отговорят на очакванията на аудиторията, сред която ще присъстват специалисти в областта на кардиологията, инвазивната и неинвазивната образна диагностика, ултразвука, радиологията, рентгенологията, анестезиологията и други свързани специалности. Едновременно с научната програма ще се състои и медицинска изложба.

 • Д-р Румен Лазаров, лъчетерапевт – Специалист по Медицинска Радиология и Онкология. Специалист с 30 годишен трудов стаж в областта на онкологията и лъчелечението. Началник Отделение по лъчелечение и радиохирургия на Болница Токуда. Член на Българската и Европейската асоциации по радиационна онкология. Съавтор на междудисциплинарните препоръки за диагностика, стадиране и лечение на туморите на глава, шия и бял дроб.

  Тютюнопушенето е сериозен рисков фактор за проява на редица заболявания, включително рак. Какво е вашето мнение, базирано на дългогодишния Ви професионален опит в областта на лечелечението и радиохирургията?

  Тютюнопушенето е изключително опасен за здравето навик, широко разпространен в целия свят – понастоящем над 1,2 милиарда души пушат, което представлява около една трета от населението на планетата на възраст над 15 и повече години. Тютюнопушенето е една от най-важните причини за инвалидизиране, страдание и преждевременна смърт. Известно е, че цигареният дим съдържа над 4 800 химични съединения под формата на частици, газове или аерозоли. Причината, поради която димът съдържа толкова много различни химични съединения е много високата температура (до 900 градуса), която се развива в димящия край на цигарата. Химичните вещества са концентрирани предимно в катрана – кафявата лепкава течност, която се кондензира от тютюневия дим. Най-изразен канцерогенен ефект имат съдържащите се в катрана радиоактивен полоний и бензпирен. Новите „нагряващи“ цигари и филтри намаляват вредните вещества, но не ги премахват напълно! Намаляването на броя цигари също намалява риска, но не го премахва!

Log in or Sign up