Понеделник, Септември 23, 2019

лични асистенти

  • В действие е механизмът за предоставяне на лична помощ за хората с увреждания.
    За да се възползват от нея обаче те трябва да се лишат от други социални добавки.
    Съгласно него те имат право на индивидуална оценка на своите потребности.
    Оценката се формира на базата на изследването на функционалните затруднения на конкретния човек,  както и на наличието на бариери при изпълнение на ежедневните и други дейности. На тази база се определя и видът на нужната подкрепа. Въз основа на заключенията в индивидуалната оценка на потребностите на конкретния човек дирекция „Социално подпомагане“ издава направление за предоставяне на лична помощ с определен брой часове.

  • От 1 септември започва назначаването на първите лични асистенти по Механизма за лична помощ. Документите се подават и изготвят в Дирекция „Социално подпомагане“.
    Юрисконсултът на институцията Ивайло Деев  призова всеки, който има желание да бъде включен, да подаде заявление за изготвяне на индивидуална оценка още сега или в съвсем кратък срок.

Log in or Sign up