Сряда, Октомври 23, 2019

АССГ

  • Искане за налагане на административно наказание е подаден до Комисията за защита от дискриминация от страна на СНЦ „Българска асоциация „Цьолиакия“

    СНЦ „Българска асоциалция Цьолиакия чрез своя законен представител Габриела Златарова, както и самата Габриела Златарова в личното си качество са подали сигнал и жалба до Комисията още през 2014 г. Исканията на подателите на сигнала и жалбата до КЗД са били следните: Като установи твърдяното неравно третиране на болните от Цьолиакия над 18-годишна възраст спрямо страдащите от същото рядко заболяване лица под 18-годишна възраст, обективирано в „Списък за диетични храни за специални медицински цели, предназначени за домашна употреба, заплащани напълно или частично от НЗОК“, КЗД да:

    • предприеме своевременни и подходящи мерки за преустановяване на нарушението и отмяна на възрастовото ограничение;
    • постанови спрямо НЗОК принудителна административна мярка с оглед недопускане на нарушението за в бъдеще;
    • наложи глоба или имуществена санкция на нарушителя/нарушителите

Log in or Sign up