Събота, Декември 07, 2019

Ако искате да подкрепите нашата дейност, можете да дарите средства по следната банкова сметка в лева:
Прокредит банк, клон Белите брези
IBAN:  BG76 PRCB 9230 1019 6018 19
BIC:   PRCB BGSF

Дарения за кампания за профилактика на рака на гърдата:
Райфайзенбанк:
IBAN: BG20RZBB91551002910260
BIC: RZBBBGSF

 

ДАРИТЕЛИ

Кампания "Избери за да помогнеш"  2011  и  2012 години

Димитър Маргаритов 30 лева, Анастасия Стефанова 20 лева, Ивелина Лукова 50 лева, Елена Фотева 20 лева, Соня Арнаудова 30 лева, Теодора Генева 20 лева, Екатерина Мишева 10 лева, Георги и Светла Катарс 60 лева, Елеонора Колева 146 лева, Даниела Попова 2 лева, Мирослава Сербезка 10 лева, Надежда Димитрова 2 лева, Боряна Чепова 2 лева, Константин Димитров 4 лева, Пролет Шаварска 5 лева, Александър Мардиросян 50 лева, Елена Жалова 5 лева, Даниела Велкова 5 лева, Станислава Желязкова 10 лева, Боян Славчев 50 лева, Димитрина Михайлова 5 лева, Мила Нинушева 10 лева, Боряна Иванова 100 лева, Лена Иванова 20 лева, Милена Караиванова 20 лева, Теодор Тончев 30 лева, София Славчева 2 лева.

Дарение от Райфайзен банк на обща стойност  42 000 лева.

Дарение от служители на Райфайзен банк 6881 лева.

 

Кампания "Избери, за да помогнеш"  2013 година

Екатерина Станчева-Ковачева – 100 лева, Мариана Алексиева – 50 лева, Теодор Тончев – 30 лева, Борислав Борисов – 10 лева,  Ненко Ненков – 5 лева, Боряна Бонева – 5 лева,  Костадин Димов – 5 лева,  Калина Йовева – 3.67лева, Елина Караджова – 1 лев,

Фондация помощ за благотворителността – 19.79лв,

Дарение от Райфайзен банк на обща стойност  20 700 лева.

Дарение от служители на Райфайзен банк 2597 лева.

 

Кампания „Избери, за да помогнеш" 2014 година
Ненко Борисов Ненков – 5лв, Екатерина Михайлова Мишева – 10лв, Гергана Русева Иванова – 100лв, Теодор Георгиев Тончев – 50лв, Йорданка Асенова Николова – Нешова – 10лв, Петьо Кирилов Лазаров – 5лв, Евелина Боянова Даскалова – 20 лв, Нели Мирославова Николовска – 10лв, Ася Василева Александрова – 10лв, Мирослава Петрова Сербезка – 10лв, Диана Андонова Кондева – 20лв, Даниела Евгениева Трифонова – 2лв, Николина Тодорова Кацарова – 5лв, Розалина Кръстева Гюлеметова – 10лв, Емилия Георгиева Георгиева – 10лв, Ирина Светославова Гълъбова – 50лв, Ася Веселинова Тончева – 5лв, Николай Янков Господинов – 50лв, Мария Иванова Полякова – 4лв, Галя Петрова Маринова – 5лв
Райфайзенбанк – 15 000лв

 

Кампания „Избери, за да помогнеш" 2015 година

Славина Костадинова Чепандова - 5лв, Радостина Иванова Ангелова - 50лв, Дияна Иванова Несторова - 30лв, Мирослава Веселинова Петрова - 10лв, Иванка Димитрова Мишева - 10лв, Маргарита Георгиева Пеева - 1лв, Ненко Борисов Ненков - 1лв, Весела Стефанова Генкова - 1лв, Ангелина Симеонова Николова - 10лв, Емилия Лазарова Станчева - 10лв, Камелия Василева Костова - 10 лв, Мариета Теодорова Топузева - 10лв, Венета Гошева Георгиева-Милушева - 20 лв.

 

 Кампания "Избери, за да помогнеш" 2016 година:

1. Емилия Кирилова Илиева – 200 лв.
2. Цветелина Димитрова Митрева – 150 лв.
3. Кристиян Миланов – 97,45 лв.
4. Слави Ангелов Йорданов – 30 лв.
5. Адриана Христова Бояджиева – 20 лв.
6. Светлана Георгиева Желева – 20 лв.
7. Тереза Едуард Григорова – 20 лв.
8. Фондация „Помощ за благотворителност" – 18,86 лв.
9. София Николаева Дамянова – 15 лв.
10. Ася Василева Александрова – 10 лв.
11. Георги Петков Христов – 10 лв.
12. Красимир Александров Савов – 10 лв.
13. Мариета Теодорова Топузлиева – 10 лв.
14. Татяна Евстатиева Статева – 10 лв.
15. Борислав Илийчев Симеонов – 5 лв.
16. Таня Иванова Николова – 5 лв.

Служители на Райфайзенбанк: 3 633 лв

Райфайзенбанк: 23 340 лв

Дарение - ехограф от Фондация "Моята млада България"

 

Дарение -мамограф от Ротари Интернешанъл - клуб София

 

Дарение от Международен женски клуб - София 4000 лева

 

Дарение от Ротари клуб Харманли - 4736 лв

 

Дарения за Колективен иск срещу МЗ:
Недко Солаков 700 лева, Анна Николова 20 лева, Свилен Ангелов 20 лева, Елена Кехайова 10 лева, 120 лева от дарител, пожелал анонимност, Дарина и Стефан Стокови-200 лева, Валентина Чолакова 30 лева, Мария Радкова 30 лева, Ирена Иванова 20 лева, Кирилка Яцута 20 лева.

 

Дарение от Райфайзен банк 23 302 лева

 

Дарение от Международен женски клуб 15 000 лева

 

Дарение от Ротари клуб Любимец - 2000 лв.

 

ЦЗПЗ изразява своята благодарност и признателност на всички дарители!

Log in or Sign up